Отстъпки

Отстъпка от 5% за поръчки на едро направени до края на месец август на сайта www.kristel.bg

За да получите отстъпката въведете код : 555 при стъпките на поръчка.

При стъпка 5: Начин на плащане въведете кода на указаното място и потвърдете, след което завършете поръчката.

Ако имате нужда от помощ се обърнете към нас: mds@dir.bg и 0887712288